DATA-BANK & BIZ-FLOW
Business Information Online System
Інформаційні технології
ЛИГО-МОРСКАЯ
Курортный комплекс
Туризм та готельний бізнес
Концерн «Высоковольтный союз»
Ляхов Алексей Сергеевич
Менеджер по продажам
Електротехніка
Магазин канцелярии "Карандаш"
Магазин канцелярии "Карандаш"
Директор
Канцелярия
ООО Арсенал-Центр
Олег Петрович
Менеджер
Промисловість
ЗОСППР "Потенціал"
Петрухін Віталій Олегович
модератор порталу
Комп'ютери і ПО
Інформаційні технології
ЭКОВИТА - Экология быта магазин
Потёмкина Виктория Владиславовна
Владелец
Здоров'я і краса
ЗРАЗОК ЗРАЗОК ЗРАЗОК ЗРАЗОК ЗРАЗОК
Прізвище Ім'я по батькові
Посада
Спеціалізація

Все сервисы бесплатно

Угода користувача
Цей документ (дал? - ?Угода?) явля? собою пропозиц?ю Приватного п?дпри?мства ?В?Р.Серв?с? (дал? - ?Власник серв?су?) користувачев? мереж? ?нтернет (дал? - ?Користувач?) використовувати серв?си системи ?Zakon For Me in UA? розташовано? за адресою: http://zakon4me.in.ua(дал? - ?Серв?с?) на викладених нижче умовах.

1. Додатков? визначення
1.1. "Серв?с" - зручний ?нструмент в?дстежування новин у д?ловому житт? Укра?ни, який в автоматичному режим форму? e-mail зв?ти про вс? сп?впадання заданих Користувачем ключових сл?в з зм?стом XML (RSS) стр?чки б?знес-новин Biz-Flow.
1.2. ??нформац?я? - ?нформац?йн? матер?али будь-яких тип?в ? форм представлення, включаючи тексти, зображення, фотограф??, ауд?о-та в?деоматер?али.
1.3. ?Аккаунт? - особистий розд?л Користувача на сайт? Серв?су, який дозволя? йому формувати ?нформац?йний зм?ст зв?т?в.


2. Загальн? умови.
2.1. Використання Користувачем Серв?су регулю?ться ц??ю Угодою, а також, чинним законодавством Укра?ни.
2.2. Користувач? зобов'язу?ться ознайомитися з Угодою ? самост?йно несуть ризики, як? можуть виникнути у них в раз? не ознайомлення з ц??ю Угодою.
2.3. Користувач самост?йно несе в?дпов?дальн?сть за дотримання ним законодавства при використанн? Серв?су. Якщо використання Користувачем будь-яко? можливост?, надано? Серв?сом, порушу? законодавство м?сця знаходження Користувача, в?н зобов'язу?ться утримуватися в?д використання Серв?су.
2.4. Використовуючи Серв?с, в тому числ? скориставшись будь-якою можлив?стю, що нада?ться Серв?сом, або використовуючи будь-яку ?нформац?ю, Користувач висловлю? свою беззастережну згоду з ус?ма умовами ц??? Угоди ? зобов'язу?ться ?х дотримувати. Використання Серв?су на ?нших умовах не допуска?ться. У раз? незгоди з цими умовами Користувач не ма? права використовувати Серв?с.


3. Умови використання та розм?щення ?нформац??.
3.1. ?нформац?я, що розм?щуються у Серв?с?, або доступна за допомогою розм?щених на серв?с? посилань на ?нш? сайти, форму?ться на основ? XML (RSS) стр?чки б?знес-новин Biz-Flow. Права на зазначену ?нформац?ю належать законним правовласникам (власникам ?нформац??).
3.2. ?нформац?я доступна на серв?с? виключно в режим? цитування в ?нформац?йних ц?лях. Користувач? не отримують жодних прав на використання ?нформац?? поза рамок можливостей, що надаються Серв?сом, ? несуть повну в?дпов?дальн?сть перед правовласником за ?? неправом?рне використання.
3.3. Серв?с автоматично ?ндексу?, аноту? ? систематизу? ?нформац?ю, що нада?ться Користувачам, з метою надання Користувачам можливост? використовувати пошук  загальнодоступно? ?нформац??, що агрегу?ться в Серв?с?.
3.4. Власник серв?су не зд?йсню? н?яких зм?н ? виправлень ?нформац??, надано? Власниками ?нформац??.


4. В?дсутн?сть гарант?й, обмеження в?дпов?дальност?.
4.1. Серв?с нада?ться ?як ?? ? ?з ус?ма помилками?.
4.2. Власник серв?су не гаранту? в?дпов?дн?сть Серв?су та ?нформац?? ц?лям ? оч?куванням Користувача, безпереб?йну ? безпомилкову роботу Серв?су у ц?лому ? його окремих функц?ональних можливостей, зокрема, Власник серв?су ма? право в будь-який момент повн?стю або частково зм?нити функц?ональн? можливост?, що надаються Серв?сом.
4.3. Власник серв?су не гаранту? достов?рн?сть, точн?сть, повноту ? як?сть ?нформац?? розм?щено? Користувачами в Серв?с?, включаючи ?? в?дпов?дн?сть Законодавству та дотримання прав трет?х ос?б.
4.4. Власник серв?су н? за яких обставин не несе в?дпов?дальност? за ?нформац?ю. Користувач? повинн? самост?йно оц?нювати вс? ризики, пов'язан? з використанням ?нформац??, включаючи оц?нку над?йност?, повноти та корисност? ц??? ?нформац??, а також ?? в?дпов?дн?сть законодавству. Будь-як? спори, питання, претенз?? ? позови, пов'язан? з одержанням, за формою, розповсюдженням, ?ншим використанням ?нформац??, повинн? бути адресован? Користувачам, як? надали в?дпов?дну ?нформац?ю.
4.5. Власник серв?су не несе в?дпов?дальност? за доступн?сть ресурс?в по посиланнях на сайти Користувач?в ? за зм?ст таких ресурс?в.
4.6. Власник серв?су не несе в?дпов?дальност? ? не в?дшкодову? н?яко? шкоди, прямо? або непрямо?, яка запод?яна Користувачев? або трет?м особам в результат? використання або неможливост? використання Серв?су або ?нформац??.


5. Обмеження та застереження.
5.1. Користувач погоджу?ться не використовувати Серв?с для:
- Д?й, як? ? незаконними, шк?дливими, загрозливими, наклепницькими, ображають моральн?сть, порушують авторськ? права, пропагують ненависть та/або дискрим?нац?ю людей за расовою, етн?чною, статевою, рел?г?йною, соц?альною ознаками, м?стять образи на адресу конкретних ос?б чи орган?зац?й;
- Порушення прав неповнол?тн?х ос?б та/або запод?яння ?м шкоди у будь-як?й форм?;
- Обмеження прав меншин;
- Введення в оману щодо властивостей ? характеристик яких-небудь суб'?кт?в або об'?кт?в;
- Використання контенту який поширю?ться на який-небудь патент, торгову марку, комерц?йну та?мницю, коп?райт або ?нш? права власност? та/або авторськ? та сум?жн? з ним права третьо? сторони;
- Розм?щення будь-яких матер?ал?в, що м?стять в?руси або ?нш? комп'ютерн? коди, файли або програми, призначен? для порушення, знищення або обмеження функц?ональност? будь-якого комп'ютерного або телекомун?кац?йного устаткування або програм, для зд?йснення несанкц?онованого доступу, а також сер?йн? номери до комерц?йних програмних продукт?в ? програми для ?х генерац??, лог?ни, парол? та ?нш? засоби для д?ставання несанкц?онованого доступу до платних ресурс?в в ?нтернет?, а також розм?щення посилань на вищезгадану ?нформац?ю;
- Порушення чинного законодавства Укра?ни або норм м?жнародного права;
- Застосування будь-яких форм ? способ?в незаконного представництва ?нших ос?б у Мереж?;
- ?нших протиправних д?й.
5.2. Кожен Користувач ма? право на багаторазову ре?страц?ю, при як?й в?н зобов'язу?ться вказати в?рн? особист? та комерц?йн? дан?.
5.3. У раз? недотримання п.5.1 ц??? Угоди, Власник серв?су ма? право анулювати авторизац?ю та аккаунт такого Користувача.


6. Прик?нцев? положення.
6.1. Зауваження та побажання, пов'язан? з використанням або неможлив?стю використання Серв?су, приймаються за контактами, вказаними за адресою: http://vizitki4me.in.ua/contacts.
6.2. Претенз??, пов'язан? з порушенням Серв?су в ц?лому або окремо? ?нформац??ю, доступ до яко? нада?ться за допомогою Серв?су, Законодавства та/або прав трет?х ос?б, повинн? в обов'язковому досудовому порядку пред'являтися в письмовому вигляд? ?з зазначенням в?дправника за адресою Власника серв?су, що вказана за адресою: http://vizitki4me.in.ua/contacts, з позначкою ?Претенз?я по серв?сах системи ?http://zakon4me.in.ua?.
6.3. Власник серв?су ма? право в будь-який час без пов?домлення Користувача зм?нити умови ц??? Угоди. Д?юча редакц?я Угоди знаходиться за адресою: http://zakon4me.in.ua/bf_terms. Ризик не ознайомлення з новою редакц??ю Угоди несе Користувач, продовження користування Серв?сом п?сля зм?ни умов Угоди вважа?ться згодою Користувача з ?? новою редакц??ю.