Плюта Ольга Анатольевна
частный адвокат
Юридичні послуги
ТОВ "Фрідман-Україна"
ТОВ "Фрідман-Україна"


Транспорт
Юридичні послуги
Інше

Все сервисы бесплатно

Угода користувача
Цей документ (дал? - ?Угода?) явля? собою пропозиц?ю Приватного п?дпри?мства ?В?Р.Серв?с? (дал? - ?Власник серв?су?) користувачев? мереж? ?нтернет (дал? - ?Користувач?) використовувати серв?си системи ?Zakon For Me in UA? розташовано? за адресою: http://zakon4me.in.ua (дал? - ?Серв?с?) на викладених нижче умовах.

1. Додатков? визначення
1.1. ?Серв?с? - зручний ?нструмент в?дстежування зм?н в законодавств? Укра?н?, який в автоматичному режим? форму? e-mail зв?ти про вс? сп?впадання заданих Користувачем ключових сл?в з? зм?стом XML (RSS) стр?чки новин Верховно? Ради Укра?ни.
1.2. ??нформац?я? - ?нформац?йн? матер?али будь-яких тип?в ? форм представлення, включаючи тексти, зображення, фотограф??, ауд?о-та в?деоматер?али.
1.3. ?Аккаунт? - особистий розд?л Користувача на сайт? Серв?су, який дозволя? йому формувати ?нформац?йний зм?ст зв?т?в.


2. Загальн? умови.
2.1. Використання Користувачем Серв?су регулю?ться ц??ю Угодою, а також, чинним законодавством Укра?ни.
2.2. Користувач? зобов'язу?ться ознайомитися з Угодою ? самост?йно несуть ризики, як? можуть виникнути у них в раз? не ознайомлення з ц??ю Угодою.
2.3. Користувач самост?йно несе в?дпов?дальн?сть за дотримання ним законодавства при використанн? Серв?су. Якщо використання Користувачем будь-яко? можливост?, надано? Серв?сом, порушу? законодавство м?сця знаходження Користувача, в?н зобов'язу?ться утримуватися в?д використання Серв?су.
2.4. Використовуючи Серв?с, в тому числ? скориставшись будь-якою можлив?стю, що нада?ться Серв?сом, або використовуючи будь-яку ?нформац?ю, Користувач висловлю? свою беззастережну згоду з ус?ма умовами ц??? Угоди ? зобов'язу?ться ?х дотримувати. Використання Серв?су на ?нших умовах не допуска?ться. У раз? незгоди з цими умовами Користувач не ма? права використовувати Серв?с.


3. Умови використання та розм?щення ?нформац??.
3.1. ?нформац?я, що розм?щуються у Серв?с?, або доступна за допомогою розм?щених на серв?с? посилань на ?нш? сайти, форму?ться на основ? XML (RSS) стр?чки новин Верховно? Ради Укра?ни. Права на зазначену ?нформац?ю належать Верховной Рад? Укра?ни або ?ншим законним правовласникам (власникам ?нформац??).
3.2. ?нформац?я доступна на серв?с? виключно в режим? цитування в ?нформац?йних ц?лях. Користувач? не отримують жодних прав на використання ?нформац?? поза рамок можливостей, що надаються Серв?сом, ? несуть повну в?дпов?дальн?сть перед правовласником за ?? неправом?рне використання.
3.3. Серв?с автоматично ?ндексу?, аноту? ? систематизу? ?нформац?ю, що нада?ться Користувачам, з метою надання Користувачам можливост? використовувати пошук  загальнодоступно? ?нформац??, що агрегу?ться в Серв?с?.
3.4. Власник серв?су не зд?йсню? н?яких зм?н ? виправлень ?нформац??, надано? Власниками ?нформац??.


4. В?дсутн?сть гарант?й, обмеження в?дпов?дальност?.
4.1. Серв?с нада?ться ?як ?? ? ?з ус?ма помилками?.
4.2. Власник серв?су не гаранту? в?дпов?дн?сть Серв?су та ?нформац?? ц?лям ? оч?куванням Користувача, безпереб?йну ? безпомилкову роботу Серв?су у ц?лому ? його окремих функц?ональних можливостей, зокрема, Власник серв?су ма? право в будь-який момент повн?стю або частково зм?нити функц?ональн? можливост?, що надаються Серв?сом.
4.3. Власник серв?су не гаранту? достов?рн?сть, точн?сть, повноту ? як?сть ?нформац?? розм?щено? Користувачами в Серв?с?, включаючи ?? в?дпов?дн?сть Законодавству та дотримання прав трет?х ос?б.
4.4. Власник серв?су н? за яких обставин не несе в?дпов?дальност? за ?нформац?ю. Користувач? повинн? самост?йно оц?нювати вс? ризики, пов'язан? з використанням ?нформац??, включаючи оц?нку над?йност?, повноти та корисност? ц??? ?нформац??, а також ?? в?дпов?дн?сть законодавству. Будь-як? спори, питання, претенз?? ? позови, пов'язан? з одержанням, за формою, розповсюдженням, ?ншим використанням ?нформац??, повинн? бути адресован? Користувачам, як? надали в?дпов?дну ?нформац?ю.
4.5. Власник серв?су не несе в?дпов?дальност? за доступн?сть ресурс?в по посиланнях на сайти Користувач?в ? за зм?ст таких ресурс?в.
4.6. Власник серв?су не несе в?дпов?дальност? ? не в?дшкодову? н?яко? шкоди, прямо? або непрямо?, яка запод?яна Користувачев? або трет?м особам в результат? використання або неможливост? використання Серв?су або ?нформац??.


5. Обмеження та застереження.
5.1. Користувач погоджу?ться не використовувати Серв?с для:
- Д?й, як? ? незаконними, шк?дливими, загрозливими, наклепницькими, ображають моральн?сть, порушують авторськ? права, пропагують ненависть та/або дискрим?нац?ю людей за расовою, етн?чною, статевою, рел?г?йною, соц?альною ознаками, м?стять образи на адресу конкретних ос?б чи орган?зац?й;
- Порушення прав неповнол?тн?х ос?б та/або запод?яння ?м шкоди у будь-як?й форм?;
- Обмеження прав меншин;
- Введення в оману щодо властивостей ? характеристик яких-небудь суб'?кт?в або об'?кт?в;
- Використання контенту який поширю?ться на який-небудь патент, торгову марку, комерц?йну та?мницю, коп?райт або ?нш? права власност? та/або авторськ? та сум?жн? з ним права третьо? сторони;
- Розм?щення будь-яких матер?ал?в, що м?стять в?руси або ?нш? комп'ютерн? коди, файли або програми, призначен? для порушення, знищення або обмеження функц?ональност? будь-якого комп'ютерного або телекомун?кац?йного устаткування або програм, для зд?йснення несанкц?онованого доступу, а також сер?йн? номери до комерц?йних програмних продукт?в ? програми для ?х генерац??, лог?ни, парол? та ?нш? засоби для д?ставання несанкц?онованого доступу до платних ресурс?в в ?нтернет?, а також розм?щення посилань на вищезгадану ?нформац?ю;
- Порушення чинного законодавства Укра?ни або норм м?жнародного права;
- Застосування будь-яких форм ? способ?в незаконного представництва ?нших ос?б у Мереж?;
- ?нших протиправних д?й.
5.2. Кожен Користувач ма? право на багаторазову ре?страц?ю, при як?й в?н зобов'язу?ться вказати в?рн? особист? та комерц?йн? дан?.
5.3. У раз? недотримання п.5.1 ц??? Угоди, Власник серв?су ма? право анулювати авторизац?ю та аккаунт такого Користувача.


6. Прик?нцев? положення.
6.1. Зауваження та побажання, пов'язан? з використанням або неможлив?стю використання Серв?су, приймаються за контактами, вказаними за адресою: http://vizitki4me.in.ua/contacts.
6.2. Претенз??, пов'язан? з порушенням Серв?су в ц?лому або окремо? ?нформац??ю, доступ до яко? нада?ться за допомогою Серв?су, Законодавства та/або прав трет?х ос?б, повинн? в обов'язковому досудовому порядку пред'являтися в письмовому вигляд? ?з зазначенням в?дправника за адресою Власника серв?су, що вказана за адресою: http://vizitki4me.in.ua/contacts, з позначкою ?Претенз?я по серв?сах системи ?http://zakon4me.in.ua?.
6.3. Власник серв?су ма? право в будь-який час без пов?домлення Користувача зм?нити умови ц??? Угоди. Д?юча редакц?я Угоди знаходиться за адресою: http://zakon4me.in.ua/terms. Ризик не ознайомлення з новою редакц??ю Угоди несе Користувач, продовження користування Серв?сом п?сля зм?ни умов Угоди вважа?ться згодою Користувача з ?? новою редакц??ю.