DATA-BANK & BIZ-FLOW
Business Information Online System
Інформаційні технології
Інтернет-магазин дитячих товарів "Babyrent.lviv.ua"
Інтернет-магазин дитячих товарів "Babyrent.lviv.ua"
Дитячі товари
KORUD USA
Костромин Павел Владимирович
Официальный представитель компании
Електроніка
Магазин канцелярии "Карандаш"
Магазин канцелярии "Карандаш"
Директор
Канцелярия
ЭКОВИТА - Экология быта магазин
Потёмкина Виктория Владиславовна
Владелец
Здоров'я і краса
ТОВ "Фрідман-Україна"
ТОВ "Фрідман-Україна"


Транспорт
Юридичні послуги
Інше
КО "Запорожский завод высоковольтной аппаратуры" (КО "ЗЗВА")
Хараджа Александр Евгеньевич
Специалист по методам расширения рынка сбыта
Електротехніка
Такси Евростар
Шевченко Анна
Такси

Все сервисы бесплатно

Злочини проти життя в законодавств? заруб?жних кра?н
українською мовою / на русском языке
 
<Тегі>: США, життя, правово?, особи, кра?н, законодавств?, Злочини
 
Життя людини за вс?х час?в визнавалось найвищою соц?альною ц?нн?стю ? вперше отримало правову охорону на м?жнародному р?вн? у Загальн?й декларац?? прав людини, 1948 року.


Сусп?льна небезпечн?сть злочин?в проти життя поляга? в тому, що шкода, спричинена об??кту посягання, не може бути в?дшкодована, а сам об??кт ? поновленим.


Сучасн? правов? системи св?ту, як? ще називають ?юридичною географ??ю св?ту?, в?дводять р?зне м?сце в крим?нальному законодавств? злочинам проти життя особи.


В?домо, що кра?ни ? представники романо-германсько? правово? с?м?? (кра?ни Зах?дно? ?вропи) в крим?нальному законодавств? в?дображають пр?оритети, так звано?, ?класично?? школи права: ставлять життя та здоров?я особи серед перших об??кт?в, що п?длягають правов?й охорон?. Про сусп?льне важлив?сть зазначених благ св?дчить застосування крим?нального покарання у вигляд? дов?чного ув?язнення в залежност? в?д тяжкост? вчиненого д?яння. Спостер?га?ться тенденц?я до зб?льшення ознак, що обтяжують крим?нальну в?дпов?дальн?сть за злочини проти особи. Злочини проти життя диференц?йован? в крим?нальному законодавств? на просте (за умисно? або необережно? форми вини), квал?ф?кован? та прив?лейован? склади вбивств.


Норми крим?нального законодавства кра?н англо-американсько? правово? с?м?? вир?зняються в?дсутн?стю належно? систематизац??. ?х д?я направлена першочергово на забезпечення охорони та безпеки сусп?льства та загальну превенц?ю. Тому норми, що передбачають в?дпов?дальн?сть за злочини проти життя особи ? складовою забезпечення сусп?льно? безпеки в умовах л?берально? доктрини прав людини. Особлив?стю кра?н, що в?дносяться до англо-американсько? правово? системи, ? те, що охорона життя людини почина?ться ще до ?? народження, тобто до початку ф?з?олог?чних полог?в (в США ? 24-охтижневий строк ваг?тност? ж?нки). Систему злочин?в проти життя складають просте вбивство та тяжке (вбивство за обтяжуючих обставин), розр?зняючи ?х за спрямован?стю злочинного нам?ру (Англ?я) або за ступенем (штат Нью-Йорк, США).


Мусульманський тип правово? с?м?? базу?ться на розум?нн? життя людини як основно? ц?нност? ?сламу. Тому приписи рел?г?йних джерел ? основною нормою права та м?стять принцип адекватност? покарання вчиненому злочину (покал?чення, смертна кара).


Крим?нальне законодавство кра?н соц?ал?стично? правово? с?м?? (Китай, П?вн?чна Корея, В??тнам та ?н.) визнача?ться ст?йкою ?деолог??ю з першочерговою ор??нтац??ю на захист державно? власност?, управл?ння та сусп?льного порядку, ?нод? на шкоду ?нтересам окремо? особистост?.


Для кра?н постсоц?ал?стично? правово? системи (Укра?на, Рос?я, Болгар?я та ?нш? кра?ни пострадянського простору) характерно матер?альне визначення поняття злочин?в проти життя (вкюча? як обов`язков? ознаки протиправн?сть та спричинення шкоди сусп?льним ?нтересам), високий р?вень систематизац?? та юридично? техн?ки. П?дходи щодо визначення пр?оритетност? захисту ?нтерес?в особи або державно? безпеки, р?зняться.


У крим?нальному законодавств? постсоц?ал?стичних кра?н пров?дне м?сце серед злочин?в проти життя особи займа? вбивство, р?зновидом складу якого ? вбивство за обтяжуючих обставин. Крим?нальна пол?тика спрямована на зб?льшення та детал?зац?ю обставин, обтяжуючих в?дпов?дальн?сть, одночасно з гуман?зац??ю крим?нального покарання, на вир?шення терм?нолог?чних проблем крим?нального законодавства.


Дар`я Растворова

 
27.05.2012

Zakon For Me in UA

 
Версія для друку
Відправити другу
Назад