ЛИГО-МОРСКАЯ
Курортный комплекс
Туризм та готельний бізнес
ООО Арсенал-Центр
Олег Петрович
Менеджер
Промисловість
ЗОСППР "Потенціал"
Петрухін Віталій Олегович
модератор порталу
Комп'ютери і ПО
Інформаційні технології
ЭКОВИТА - Экология быта магазин
Потёмкина Виктория Владиславовна
Владелец
Здоров'я і краса
Запорожский завод высоковольтной аппаратуры
Растворов Владислав Олегович
зам. коммерческого директора
Електротехніка
Запорожский завод высоковольтной аппаратуры
Флатова Богдана Валериевна
специалист по поставкам
Електротехніка
КО "Запорожский завод высоковольтной аппаратуры" (КО "ЗЗВА")
Хараджа Александр Евгеньевич
Специалист по методам расширения рынка сбыта
Електротехніка
Такси Евростар
Шевченко Анна
Такси

Все сервисы бесплатно

Огляд новин законодавства Укра?ни за 06.01-19.01.2014 р.
українською мовою / на русском языке
 
<Тегі>: Лист, Наказ, Перел?к, Положення, Вищий, Постанова, Укра?ни
 

Президент Укра?ни

1. Президент Укра?ни; Указ Президента Укра?ни в?д 26.12.2013 ? 705/2013 - Про призначення В. Кор?тка Головою Державного агентства резерву Укра?ни ... Докладн?ше

Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни

1. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 09.01.2014 ? 1 - Деяк? питання надання в концес?ю об??кт?в державно? власност? ... Докладн?ше

2. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова, План, Заходи в?д 25.12.2013 ? 971 - Про затвердження плану заход?в на 2014 р?к ?з запоб?гання та протид?? легал?зац?? (в?дмиванню) доход?в, одержаних злочинним шляхом, або ф?нансуванню тероризму ... Докладн?ше

3. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова, Програма, Заходи в?д 17.10.2013 ? 948 - Про затвердження Програми модерн?зац?? систем теплопостачання на 2014-2015 роки ... Докладн?ше

4. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження, Перел?к в?д 25.12.2013 ? 1042-р - Про затвердження перел?ку держав (територ?й), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 ? б?льше в?дсоткових пункт?в нижч?, н?ж в Укра?н? ... Докладн?ше

5. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова, Концепц?я, Перел?к в?д 30.10.2013 ? 944 - Про схвалення Концепц?? Державно? ц?льово? програми розвитку аеропорт?в на пер?од до 2023 року ... Докладн?ше

6. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 30.12.2013 ? 951 - Про зниження ц?ни на природний газ ... Докладн?ше

7. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова, Перел?к в?д 25.12.2013 ? 950 - Про затвердження перел?к?в товар?в, експорт та ?мпорт яких п?дляга? л?цензуванню, та квот на 2014 р?к ... Докладн?ше

8. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 11.12.2013 ? 983-р - Питання приватизац?? публ?чного акц?онерного товариства ?Дн?провський машинобуд?вний завод? ... Докладн?ше

Вищий господарський суд Укра?ни

1. Вищий господарський суд Укра?ни; Лист в?д 26.12.2013 ? 01-06/1862/2013 - Про внесення зм?н ? доповнень до ?нформац?йного листа Вищого господарського суду Укра?ни в?д 28.03.2013 ? 01-06/606/2013 "Про Закон Укра?ни "Про в?дновлення платоспроможност? боржника або визнання його банкрутом" (у редакц?? Закону Укра?ни в?д 22.12.2011 ? 4212-V?)" ... Докладн?ше

2. Вищий господарський суд Укра?ни; Постанова в?д 17.12.2013 ? 14 - Про деяк? питання практики застосування законодавства про в?дпов?дальн?сть за порушення грошових зобов'язань ... Докладн?ше

Вищий адм?н?стративний суд Укра?ни

1. Вищий адм?н?стративний суд Укра?ни; Лист в?д 25.12.2013 ? 1770/12/13-13 - Щодо застосування заход?в забезпечення позову в раз? оскарження платниками податк?в п?дзаконних нормативно-правових акт?в М?н?стерства ф?нанс?в Укра?ни або М?н?стерства доход?в ? збор?в Укра?ни ... Докладн?ше

М?н?стерство доход?в ? збор?в Укра?ни

1. М?н?стерство доход?в ? збор?в Укра?ни; Наказ, Порядок, Пов?домлення, Форма типового документа в?д 10.12.2013 ? 781 - Про затвердження Порядку визначення в?дпов?дност? платника податку критер?ям, як? дають право на отримання автоматичного бюджетного в?дшкодування податку на додану варт?сть ... Докладн?ше

М?н?стерство охорони здоров'я Укра?ни

1. М?н?стерство охорони здоров'я Укра?ни; Наказ, Вимоги в?д 19.12.2013 ? 1114 - Про затвердження Г?г??н?чних вимог до д??тичних добавок ... Докладн?ше

2. М?н?стерство охорони здоров'я Укра?ни; Наказ, Методика, Положення, Структура, Класиф?кац?я [...] в?д 29.11.2013 ? 1030/102 - Про удосконалення системи планування с?м'? та охорони репродуктивного здоров'я в Укра?н? ... Докладн?ше

Центральна виборча ком?с?я

1. Центральна виборча ком?с?я; Постанова в?д 09.01.2014 ? 1 - Про ре?страц?ю народного депутата Укра?ни Даценка Л.М., обраного на повторних виборах народних депутат?в Укра?ни 15 грудня 2013 року ... Докладн?ше

М?н?стерство аграрно? пол?тики та продовольства Укра?ни

1. М?н?стерство аграрно? пол?тики та продовольства Укра?ни; Наказ в?д 13.12.2013 ? 737 - Про затвердження режим?в рибальства у 2014 роц? ... Докладн?ше

М?н?стерство осв?ти ? науки Укра?ни

1. М?н?стерство осв?ти ? науки Укра?ни; Наказ, Положення, Форма типового документа, Перел?к, Зразок [...] в?д 25.10.2013 ? 1474 - Про затвердження Положення про студентськ? (учн?вськ?) квитки державного зразка ... Докладн?ше

Нац?ональний банк Укра?ни

1. Нац?ональний банк Укра?ни; Лист, Роз'яснення в?д 26.12.2013 ? 29-113/30066 - Роз'яснення про зд?йснення обов'язкового продажу надходжень в ?ноземн?й валют? в пер?од завершення зв?тного року ... Докладн?ше

М?н?стерство ?нфраструктури Укра?ни

1. М?н?стерство ?нфраструктури Укра?ни; Наказ в?д 05.12.2013 ? 983 - Про затвердження Зм?н до Правил перевезень вантаж?в автомоб?льним транспортом в Укра?н? ... Докладн?ше

Нац?ональна ком?с?я з ц?нних папер?в та фондового ринку

1. Нац?ональна ком?с?я з ц?нних папер?в та фондового ринку; Р?шення в?д 15.10.2013 ? 2363 - Про внесення зм?н до Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку ц?нних папер?в та застосування санкц?й ... Докладн?ше


Вс? огляди

Zakon For Me in UA


В?зитка онлайн безкоштовно


 
20.01.2014
 
Версія для друку
Відправити другу
Назад