Інтернет-магазин дитячих товарів "Babyrent.lviv.ua"
Інтернет-магазин дитячих товарів "Babyrent.lviv.ua"
Дитячі товари
Розумна Епоха
Лукашів Іван Васильович
Менеджер
Електроніка
ТОВ "НетФлай"
Міщенко Андрій Сергійович
Керівник
Інформаційні технології
ООО Арсенал-Центр
Олег Петрович
Менеджер
Промисловість
Свадебный салон "Bellissimo"
Свадебный салон "Bellissimo"
Одяг та взуття
ТОВ "Фрідман-Україна"
ТОВ "Фрідман-Україна"


Транспорт
Юридичні послуги
Інше
Запорожский завод высоковольтной аппаратуры
Флатова Богдана Валериевна
специалист по поставкам
Електротехніка
Такси Евростар
Шевченко Анна
Такси

Все сервисы бесплатно

Огляд новин законодавства Укра?ни за 08.04-14.04.2013 р.
українською мовою / на русском языке
 
<Тегі>: М?н?стерство, Розпорядження, ?вропейського, Постанова, Укра?ною, Каб?нету М?н?стр?в, Уряду
 

Президент Укра?ни

1. Президент Укра?ни; Указ Президента Укра?ни в?д 08.04.2013 ? 198/2013 - Про в?дзначення 22-? р?чниц? незалежност? Укра?ни ... Докладн?ше

Верховна Рада Укра?ни

1. Верховна Рада Укра?ни; Закон Укра?ни в?д 22.03.2013 ? 157-VII - Про ратиф?кац?ю Угоди м?ж Укра?ною та ?вропейським Союзом про внесення зм?н до Угоди м?ж Укра?ною та ?вропейським Сп?втовариством про спрощення оформлення в?з ... Докладн?ше

Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни

1. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 08.04.2013 ? 218-р - Про встановлення квоти ?мм?грац?? на 2013 р?к ... Докладн?ше

2. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 08.04.2013 ? 220-р - Про затвердження граф?ка участ? Першого в?це-прем??р-м?н?стра Укра?ни, в?це-прем??р-м?н?стр?в Укра?ни, м?н?стр?в, кер?вник?в ?нших центральних орган?в виконавчо? влади в заходах, що проводяться державними засобами масово? ?нформац??, на II квартал 2013 року ... Докладн?ше

3. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 08.04.2013 ? 212-р - Про чергування 1-6 ? 9-12 травня 2013 року ... Докладн?ше

4. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 27.03.2013 ? 213-р - Про схвалення проекту Основних напрям?в бюджетно? пол?тики на 2014 р?к ... Докладн?ше

5. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 25.03.2013 ? 209-р - Про схвалення проекту листа Уряду Укра?ни до ?вропейського ?нвестиц?йного банку стосовно проекту ?ПАТ ?Укрсоцбанк? (UniCredit) - кредитування малого ? середнього б?знесу та пр?оритетних проект?в (2012-0010)? ... Докладн?ше

6. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 25.03.2013 ? 211-р - Про схвалення проекту листа Уряду Укра?ни до ?вропейського ?нвестиц?йного банку стосовно проекту АТ ?Укрекс?мбанк? ?Кредитна програма щодо ф?нансування малого та середнього п?дпри?мництва та ?нших пр?оритетних проект?в? ... Докладн?ше

7. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 25.03.2013 ? 210-р - Про схвалення проекту листа Уряду Укра?ни до ?вропейського ?нвестиц?йного банку стосовно проекту ?В?дкриття ?вропейським ?нвестиц?йним банком кредитно? л?н?? ПАТ ?Пром?нвестбанк? для ф?нансування малих та середн?х п?дпри?мств? ... Докладн?ше

8. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова, Порядок в?д 04.03.2013 ? 231 - Деяк? питання проведення оц?нки для ц?лей оподаткування та нарахування ? сплати ?нших обов?язкових платеж?в, як? справляються в?дпов?дно до законодавства ... Докладн?ше

9. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження, План, Заходи в?д 13.03.2013 ? 208-р - Про затвердження плану заход?в на 2013-2016 роки щодо реал?зац?? Стратег?? реформування системи надання соц?альних послуг ... Докладн?ше

10. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 20.03.2013 ? 228 - Про реорган?зац?ю деяких орган?в державно? податково? служби, спец?ал?зованих митних орган?в та орган?зац?й ... Докладн?ше

11. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова, Перел?к в?д 20.03.2013 ? 229 - Про утворення територ?альних орган?в М?н?стерства доход?в ? збор?в ... Докладн?ше

12. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 01.04.2013 ? 192-р - Про п?дписання Угоди м?ж Каб?нетом М?н?стр?в Укра?ни та Урядом Рос?йсько? Федерац?? про реал?зац?ю Програми в?йськово-техн?чного сп?вроб?тництва м?ж Укра?ною ? Рос?йською Федерац??ю на 2013-2017 роки ... Докладн?ше

13. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 03.04.2013 ? 223 - Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряк?в у пер?од з 1 вересня 2013 р. до 1 вересня 2014 року ... Докладн?ше

14. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження, План в?д 03.04.2013 ? 204-р - Про затвердження план?в розм?щення акц?й п?дпри?мств паливно-енергетичного комплексу ... Докладн?ше

М?н?стерство юстиц?? Укра?ни

1. М?н?стерство юстиц?? Укра?ни; Лист М?н?стерства юстиц?? Укра?ни в?д 22.02.2013 ? А-2098/8.2 - Про надання ?нформац?? за запитом органу державно? податково? служби ... Докладн?ше

2. М?н?стерство юстиц?? Укра?ни; Наказ, Порядок в?д 02.04.2013 ? 607/5 - Про заходи щодо вза?мод?? орган?в державно? ре?страц?? прав та ?х посадових ос?б ... Докладн?ше

Фонд гарантування вклад?в ф?зичних ос?б

1. Фонд гарантування вклад?в ф?зичних ос?б; Р?шення в?д 07.03.2013 ? 15 - Щодо строк?в звернення вкладник?в ... Докладн?ше

Нац?ональна ком?с?я регулювання електроенергетики Укра?ни

1. Нац?ональна ком?с?я регулювання електроенергетики Укра?ни; Постанова, Ставки в?д 26.03.2013 ? 291 - Про встановлення ставок плати за стандартне при?днання до газових мереж на 2013 р?к ... Докладн?ше


Вс? огляди

Zakon For Me in UA


В?зитка онлайн безкоштовно


 
14.04.2013
 
Версія для друку
Відправити другу
Назад