DATA-BANK & BIZ-FLOW
Business Information Online System
Інформаційні технології
ООО "Высоковольтный союз - Украина"
Злобин Евгений Викторович
инженер -наладчик
Електротехніка
Інтернет-магазин дитячих товарів "Babyrent.lviv.ua"
Інтернет-магазин дитячих товарів "Babyrent.lviv.ua"
Дитячі товари
ЛИГО-МОРСКАЯ
Курортный комплекс
Туризм та готельний бізнес
Магазин канцелярии "Карандаш"
Магазин канцелярии "Карандаш"
Директор
Канцелярия
ТОВ "ПраймВей Україна"
ТОВ "ПраймВей Україна"
Зовнішньоекономічна діяльність
Посередницькі послуги
Транспорт
Торгівля і склад
КО "Запорожский завод высоковольтной аппаратуры""Вакатов и компания"
Тошина Ирина Александровна
специалист-аналитик по исследованию товарного рынка
Електротехніка
Запорожский завод высоковольтной аппаратуры
Флатова Богдана Валериевна
специалист по поставкам
Електротехніка

Все сервисы бесплатно

Огляд новин законодавства Укра?ни за 09.09-15.09.2013 р.
українською мовою / на русском языке
 
<Тегі>: Наказ, Порядок, Нац?ональний, Заходи, Нац?онального, Порядку, програми
 

Верховна Рада Укра?ни

1. Верховна Рада Укра?ни; Постанова Верховно? Ради Укра?ни в?д 05.09.2013 ? 436-VII - Про прийняття за основу проекту Закону Укра?ни про внесення зм?н до Митного тарифу Укра?ни, затвердженого Законом Укра?ни "Про Митний тариф Укра?ни" (нова редакц?я) ... Докладн?ше

Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни

1. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова, Програма, Паспорт, Заходи в?д 01.04.2013 ? 620 - Про затвердження Державно? ц?льово? програми б?обезпеки та б?олог?чного захисту на 2015-2020 роки ... Докладн?ше

2. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження, План, Заходи в?д 24.07.2013 ? 669-р - Про затвердження плану заход?в щодо виконання рег?ональних та м?сцевих програм п?двищення енергоефективност? ... Докладн?ше

3. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 01.08.2013 ? 668-р - Про перетворення державного п?дпри?мства ?Дн?прод?прошахт? у публ?чне акц?онерне товариство ... Докладн?ше

4. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 21.08.2013 ? 667-р - Про передачу ц?л?сного майнового комплексу державного п?дпри?мства ?Пол?граф?чний комб?нат ?Укра?на? по виготовленню ц?нних папер?в? в управл?ння Нац?онального банку ... Докладн?ше

5. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова, Опис, Зразок в?д 14.08.2013 ? 594 - Про формений одяг прац?вник?в м?л?ц?? ... Докладн?ше

6. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 04.09.2013 ? 646-р - Про призначення Ор?н?чево? Ж.Ф. головою правл?ння Нац?онально? акц?онерно? компан?? ?Украгрол?зинг? ... Докладн?ше

7. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження, Концепц?я в?д 28.08.2013 ? 641-р - Про схвалення Концепц?? Загальнодержавно? програми розвитку малого ? середнього п?дпри?мництва на 2014-2024 роки ... Докладн?ше

8. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова, Програма, Паспорт, Заходи в?д 29.04.2013 ? 637 - Про затвердження Державно? ц?льово? соц?ально? програми проф?лактики, д?агностики та л?кування в?русних гепатит?в на пер?од до 2016 року ... Докладн?ше

9. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 28.08.2013 ? 630 - Про зб?льшення статутного кап?талу публ?чного акц?онерного товариства ?Державний експортно-?мпортний банк Укра?ни? та внесення зм?н до його Статуту ... Докладн?ше

10. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова, Порядок в?д 01.08.2013 ? 631 - Про затвердження Порядку проведення перев?рок державних закуп?вель Державною ф?нансовою ?нспекц??ю та ?? територ?альними органами ? внесення зм?н до деяких акт?в Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни ... Докладн?ше

Вищий адм?н?стративний суд Укра?ни

1. Вищий адм?н?стративний суд Укра?ни; Ухвала в?д 01.07.2013 ? К/800/31916/13 - Про визнання неправом?рним та скасування наказу Державно? податково? адм?н?страц?? Укра?ни в?д 20.10.2003 ? 494 ... Докладн?ше

М?н?стерство внутр?шн?х справ Укра?ни

1. М?н?стерство внутр?шн?х справ Укра?ни; Наказ, Положення, Нормативи, Журнал, Форма типового документа [...] в?д 02.07.2013 ? 636 - Про затвердження Положення з орган?зац?? перев?рки р?вня ф?зично? п?дготовки кандидат?в на службу в органах внутр?шн?х справ Укра?ни ... Докладн?ше

М?н?стерство осв?ти ? науки Укра?ни

1. М?н?стерство осв?ти ? науки Укра?ни; Наказ, Порядок, Заява, Форма типового документа, Ре?стр в?д 30.08.2013 ? 1249 - Про затвердження Порядку визначення уповноважених орган?зац?й колективного управл?ння, як? зд?йснюватимуть збирання ? розпод?л винагороди (роялт?) за використання опубл?кованих з комерц?йною метою фонограм ? в?деограм ... Докладн?ше

М?н?стерство рег?онального розвитку, буд?вництва та житлово-комунального господарства Укра?ни

1. М?н?стерство рег?онального розвитку, буд?вництва та житлово-комунального господарства Укра?ни; Наказ, Правила в?д 08.08.2013 ? 373 - Про затвердження Правил користування крематор?ями ... Докладн?ше

Нац?ональний банк Укра?ни

1. Нац?ональний банк Укра?ни; Лист Нац?онального банку Укра?ни в?д 16.08.2013 ? 11-116/2874/10064 - Про застосування вимог постанови Правл?ння Нац?онального банку Укра?ни в?д 06.06.2013 ? 210 ... Докладн?ше

Фонд гарантування вклад?в ф?зичних ос?б

1. Фонд гарантування вклад?в ф?зичних ос?б; Р?шення, Порядок в?д 25.07.2013 ? 25 - Про затвердження Порядку особистого прийому громадян кер?вництвом Фонду гарантування вклад?в ф?зичних ос?б ... Докладн?ше


Вс? огляди

Zakon For Me in UA


В?зитка онлайн безкоштовно


 
14.09.2013
 
Версія для друку
Відправити другу
Назад