ООО "Высоковольтный союз - Украина"
Злобин Евгений Викторович
инженер -наладчик
Електротехніка
Інтернет-магазин дитячих товарів "Babyrent.lviv.ua"
Інтернет-магазин дитячих товарів "Babyrent.lviv.ua"
Дитячі товари
КО "ЗЗВА"
Нечипорчук Владимир Алексеевич
Руководитель группы развития продаж
Електротехніка
ВИР.сервис
Отдел продаж
Інформаційні технології
Реклама
Плюта Ольга Анатольевна
частный адвокат
Юридичні послуги
КО "ЗЗВА"
Потемкин Александр Александрович
Руководитель группы маркетинга
Електротехніка
КО "Запорожский завод высоковольтной аппаратуры""Вакатов и компания"
Тошина Ирина Александровна
специалист-аналитик по исследованию товарного рынка
Електротехніка
Запорожский завод высоковольтной аппаратуры
Флатова Богдана Валериевна
специалист по поставкам
Електротехніка

Все сервисы бесплатно

Огляд новин законодавства Укра?ни за 09.12-22.12.2013 р.
українською мовою / на русском языке
 
<Тегі>: Нац?ональний, Президент, Постанова, Указ, Каб?нет М?н?стр?в
 

Президент Укра?ни

1. Президент Укра?ни; Указ Президента Укра?ни в?д 14.12.2013 ? 684/2013 - Про в?дсторонення О. Попова в?д посади ... Докладн?ше

2. Президент Укра?ни; Указ Президента Укра?ни в?д 14.12.2013 ? 685/2013 - Про в?дсторонення В. С?вковича в?д посади ... Докладн?ше

3. Президент Укра?ни; Указ Президента Укра?ни в?д 27.11.2013 ? 653/2013 - Про заходи щодо проведення новор?чних ? р?здвяних свят для д?тей ... Докладн?ше

Верховна Рада Укра?ни

1. Верховна Рада Укра?ни; Закон Укра?ни в?д 19.11.2013 ? 691-VII - Про внесення зм?ни до статт? 7 Закону Укра?ни "Про загальнообов?язкове державне соц?альне страхування у зв?язку з тимчасовою втратою працездатност? та витратами, зумовленими похованням" щодо зарахування до страхового стажу пер?оду в?дпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трир?чного в?ку ... Докладн?ше

Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни

1. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова, Умови в?д 18.12.2013 ? 904 - Про зд?йснення державних зовн?шн?х запозичень у 2013 роц? ... Докладн?ше

2. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 11.12.2013 ? 964-р - Про зв?льнення Ст?пахна В.?. з посади генерального директора Державного концерну ?Укрветсанзавод? ... Докладн?ше

3. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 11.12.2013 ? 972-р - Про п?дписання Протоколу м?ж Каб?нетом М?н?стр?в Укра?ни та Урядом Рос?йсько? Федерац?? про поставки товар?в за виробничою кооперац??ю у 2014 роц? ... Докладн?ше

4. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 11.12.2013 ? 970-р - Про п?дписання Угоди м?ж Каб?нетом М?н?стр?в Укра?ни та Урядом Рос?йсько? Федерац?? про сп?льн? д?? з орган?зац?? буд?вництва транспортного переходу через Керченську протоку ... Докладн?ше

5. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження, План, Заходи в?д 04.12.2013 ? 959-р - Про затвердження плану заход?в з п?дтримки розвитку ?ндустр?? програмно? продукц?? на 2013-2014 роки ... Докладн?ше

6. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Угода, М?жнародний документ в?д 10.10.2013 - Угода м?ж Урядом Укра?ни та Урядом Китайсько? Народно? Республ?ки про техн?ко-економ?чне сп?вроб?тництво ... Докладн?ше

7. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова, Умови в?д 04.12.2013 ? 885 - Деяк? питання надання у 2013 роц? державних гарант?й для забезпечення виконання боргових зобов?язань за обл?гац?ями Нац?онально? акц?онерно? компан?? ?Нафтогаз Укра?ни? ... Докладн?ше

8. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 04.12.2013 ? 952-р - Про приватизац?ю ц?л?сного майнового комплексу державного п?дпри?мства ?Радгосп-завод ?Берег?вський? ... Докладн?ше

9. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 27.11.2013 ? 949-р - Про п?дписання Угоди м?ж Каб?нетом М?н?стр?в Укра?ни та Урядом Республ?ки Казахстан про виробничу кооперац?ю в ав?абудуванн? ... Докладн?ше

10. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження, Перел?к в?д 27.11.2013 ? 948-р - Про погодження реорган?зац?? територ?альних орган?в Державно? служби з питань регуляторно? пол?тики та розвитку п?дпри?мництва ... Докладн?ше

Нац?ональний банк Укра?ни

1. Нац?ональний банк Укра?ни; Лист Нац?онального банку Укра?ни в?д 13.11.2013 ? 25-112/22344 - Щодо використання поточних рахунк?в ф?зичних ос?б, в?дкритих для власних потреб ... Докладн?ше

2. Нац?ональний банк Укра?ни; Постанова Нац?онального банку Укра?ни в?д 04.12.2013 ? 491 - Про регулювання Нац?ональним банком Укра?ни л?кв?дност? банк?в Укра?ни ... Докладн?ше

3. Нац?ональний банк Укра?ни; Лист, Витяг в?д 08.11.2013 ? 11-117/21669 - Роз'яснення щодо обмеження гот?вкових розрахунк?в ... Докладн?ше

4. Нац?ональний банк Укра?ни; Лист Нац?онального банку Укра?ни в?д 28.10.2013 ? 28-313/19800 - Про порядок зд?йснення контролю за експортними, ?мпортними операц?ями ... Докладн?ше

М?н?стерство юстиц?? Укра?ни

1. М?н?стерство юстиц?? Укра?ни; Лист, Витяг в?д 25.10.2013 ? Т-15014/8.1 - Щодо початку переб?гу позовно? давност? та притягнення до матер?ально? в?дпов?дальност? ... Докладн?ше

2. М?н?стерство юстиц?? Укра?ни; Лист М?н?стерства юстиц?? Укра?ни в?д 08.08.2013 ? 445-0-2-13/1/8.2 - Щодо надання роз'яснення митного законодавства ... Докладн?ше

М?н?стерство ?нфраструктури Укра?ни

1. М?н?стерство ?нфраструктури Укра?ни; Наказ, Порядок в?д 25.11.2013 ? 940 - Про затвердження Порядку формування тариф?в на послуги м?ського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) ... Докладн?ше

2. М?н?стерство ?нфраструктури Укра?ни; Порядок, Картка, Форма типового документа в?д 12.11.2013 ? 900 - Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у М?н?стерств? ?нфраструктури Укра?ни ... Докладн?ше


Вс? огляди

Zakon For Me in UA


В?зитка онлайн безкоштовно


 
22.12.2013
 
Версія для друку
Відправити другу
Назад