Бизнес-центры "ЭРУМ"
Бизнес-центры "ЭРУМ"
Нерухомість
ООО "Высоковольтный союз - Украина"
Злобин Евгений Викторович
инженер -наладчик
Електротехніка
ЛИГО-МОРСКАЯ
Курортный комплекс
Туризм та готельний бізнес
ТОВ "НетФлай"
Міщенко Андрій Сергійович
Керівник
Інформаційні технології
ООО Арсенал-Центр
Олег Петрович
Менеджер
Промисловість
ЗОФР
Петрухін Віталій Олегович
Головний спеціаліст
Комп'ютери і ПО
Інформаційні технології
Свадебный салон "Bellissimo"
Свадебный салон "Bellissimo"
Одяг та взуття
Такси Евростар
Шевченко Анна
Такси

Все сервисы бесплатно

Огляд новин законодавства Укра?ни за 18.03-24.03.2013 р.
українською мовою / на русском языке
 
<Тегі>: Лист, М?н?стерство, Розпорядження, Президент, План, Указ, Каб?нет М?н?стр?в
 

Президент Укра?ни

1. Президент Укра?ни; Указ, План в?д 28.02.2013 ? 113/2013 - Про затвердження Плану проведення в рамках в?йськового сп?вроб?тництва багатонац?ональних навчань на територ?? Укра?ни за участю п?дрозд?л?в Збройних Сил Укра?ни та ?х участ? у багатонац?ональних навчаннях поза межами Укра?ни у 2013 роц? ... Докладн?ше

2. Президент Укра?ни; Указ, План в?д 12.03.2013 ? 128/2013 - Про Нац?ональний план д?й на 2013 р?к щодо впровадження Програми економ?чних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне сусп?льство, конкурентоспроможна економ?ка, ефективна держава" ... Докладн?ше

3. Президент Укра?ни; Указ, Положення в?д 18.03.2013 ? 141/2013 - Про М?н?стерство доход?в ? збор?в Укра?ни ... Докладн?ше

Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни

1. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 20.03.2013 ? 142-р - Про приватизац?ю ц?л?сних майнових комплекс?в структурних п?дрозд?л?в державного п?дпри?мства ?Кримськ? генеруюч? системи? ... Докладн?ше

2. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова, Перел?к в?д 13.03.2013 ? 162 - Про затвердження Основних напрям?в запоб?гання бездомност? до 2017 року ... Докладн?ше

3. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 04.03.2013 ? 136-р - Деяк? питання п?дготовки та в?дзначення 200-р?ччя в?д дня народження Т.Г. Шевченка ... Докладн?ше

4. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 06.03.2013 ? 160 - Про внесення зм?н до Порядку обслуговування громадян зал?зничним транспортом ... Докладн?ше

5. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження, Перел?к в?д 04.03.2013 ? 133-р - Про погодження пропозиц?? щодо реорган?зац?? державних п?дпри?мств морського транспорту ... Докладн?ше

6. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова, План, Заходи в?д 11.03.2013 ? 155 - Про затвердження плану заход?в на 2013 р?к ?з запоб?гання та протид?? легал?зац?? (в?дмиванню) доход?в, одержаних злочинним шляхом, або ф?нансуванню тероризму ... Докладн?ше

7. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова, Порядок, Форма типового документа, Дов?дка в?д 13.03.2013 ? 153 - Про затвердження Порядку компенсац?? роботодавцям частини фактичних витрат, пов?язаних ?з сплатою ?диного внеску на загальнообов?язкове державне соц?альне страхування ... Докладн?ше

Вищий господарський суд Укра?ни

1. Вищий господарський суд Укра?ни; Постанова в?д 21.02.2013 ? 7 - Про деяк? питання практики застосування розд?лу VI Господарського процесуального кодексу Укра?ни ... Докладн?ше

2. Вищий господарський суд Укра?ни; Лист в?д 12.03.2013 ? 01-06/473/2013 - Про в?дкликання пункту 2 Оглядового листа Вищого господарського суду Укра?ни в?д 18.02.2013 ? 01-06/374/2013 "Про практику вир?шення спор?в, пов?язаних ?з виконанням договор?в п?дряду" ... Докладн?ше

Вищий спец?ал?зований суд Укра?ни

1. Вищий спец?ал?зований суд Укра?ни; Постанова в?д 01.03.2013 ? 7 - Про п?дсумки роботи суд?в цив?льно? ? крим?нально? юрисдикц?? у 2012 роц? та завдання на 2013 р?к ... Докладн?ше

2. Вищий спец?ал?зований суд Укра?ни; Лист, Питання-в?дпов?дь в?д 16.01.2013 ? 10-71/0/4-13 - Про деяк? питання застосування норм Земельного кодексу Укра?ни ... Докладн?ше

3. Вищий спец?ал?зований суд Укра?ни; Постанова в?д 01.03.2013 ? 6 - Про узагальнення судово? практики розгляду цив?льних справ про спадкування ... Докладн?ше

4. Вищий спец?ал?зований суд Укра?ни; Постанова в?д 01.03.2013 ? 3 - Про деяк? питання юрисдикц?? загальних суд?в та визначення п?дсудност? цив?льних справ ... Докладн?ше

5. Вищий спец?ал?зований суд Укра?ни; Постанова в?д 08.02.2013 ? 2 - Про стан зд?йснення правосуддя Вищим спец?ал?зованим судом Укра?ни з розгляду цив?льних ? крим?нальних справ у 2012 роц? та завдання на 2013 р?к ... Докладн?ше

Нац?ональний банк Укра?ни

1. Нац?ональний банк Укра?ни; Р?шення Нац?онального банку Укра?ни в?д 21.02.2013 ? 3 - Про стан проведення грошово-кредитно? пол?тики у 2012 роц? та ?? вплив на стан соц?ально-економ?чного розвитку Укра?ни ? оц?нку д?яльност? Правл?ння Нац?онального банку Укра?ни щодо виконання Основних засад грошово-кредитно? пол?тики на 2012 р?к ... Докладн?ше

М?н?стерство юстиц?? Укра?ни

1. М?н?стерство юстиц?? Укра?ни; Лист М?н?стерства юстиц?? Укра?ни в?д 07.02.2013 ? 13-32/46 - Щодо зд?йснення нотар?усами пошуку в?домостей у державних та ?диних ре?страх ... Докладн?ше

2. М?н?стерство юстиц?? Укра?ни; Лист М?н?стерства юстиц?? Укра?ни в?д 22.02.2013 ? 1332-0-26-13/11 - Щодо запоб?гання ? протид?? корупц?? ... Докладн?ше

М?н?стерство аграрно? пол?тики та продовольства Укра?ни

1. М?н?стерство аграрно? пол?тики та продовольства Укра?ни; Наказ в?д 13.02.2013 ? 96 - Про затвердження розм?р?в плати за послуги з питань ветеринарно? медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, як? надаються органами та установами, що входять до сфери управл?ння Державно? ветеринарно? та ф?тосан?тарно? служби ... Докладн?ше

2. М?н?стерство аграрно? пол?тики та продовольства Укра?ни; Наказ в?д 13.02.2013 ? 96 - Розм?ри плати за послуги, як? надаються рег?ональними службами державного ветеринарно-сан?тарного контролю та нагляду на державному кордон? та транспорт? ? установами, що належать до сфери управл?ння Державно? ветеринарно? та ф?тосан?тарно? служби, з питань ветеринарно? медицини ... Докладн?ше

Китай

1. Китай; Угода, М?жнародний документ в?д 25.01.2013 - Угода м?ж Урядом Укра?ни та Урядом Китайсько? Народно? Республ?ки про техн?ко-економ?чне сп?вроб?тництво ... Докладн?ше


Вс? огляди

Zakon For Me in UA


В?зитка онлайн безкоштовно


 
24.03.2013
 
Версія для друку
Відправити другу
Назад