Бизнес-центры "ЭРУМ"
Бизнес-центры "ЭРУМ"
Нерухомість
Інтернет-магазин дитячих товарів "Babyrent.lviv.ua"
Інтернет-магазин дитячих товарів "Babyrent.lviv.ua"
Дитячі товари
КО "ЗЗВА"
Нечипорчук Владимир Алексеевич
Руководитель группы развития продаж
Електротехніка
ООО Арсенал-Центр
Олег Петрович
Менеджер
Промисловість
Свадебный салон "Bellissimo"
Свадебный салон "Bellissimo"
Одяг та взуття
ТОВ "ПраймВей Україна"
ТОВ "ПраймВей Україна"
Зовнішньоекономічна діяльність
Посередницькі послуги
Транспорт
Торгівля і склад
КО "Запорожский завод высоковольтной аппаратуры" (КО "ЗЗВА")
Хараджа Александр Евгеньевич
Специалист по методам расширения рынка сбыта
Електротехніка
Такси Евростар
Шевченко Анна
Такси

Все сервисы бесплатно

Огляд новин законодавства Укра?ни за 24.03-30.03.2014 р.
українською мовою / на русском языке
 
<Тегі>: Закон, Державно?, Верховна Рада
 

Президент Укра?ни

1. Президент Укра?ни; Розпорядження Президента Укра?ни в?д 22.03.2014 ? 236/2014-рп - Про призначення Л. Б?лово? директором Харк?вського рег?онального ?нституту державного управл?ння Нац?онально? академ?? державного управл?ння при Президентов? Укра?ни ... Докладн?ше

2. Президент Укра?ни; Указ Президента Укра?ни в?д 21.03.2014 ? 326/2014 - Про тимчасове виконання обов'язк?в генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" ... Докладн?ше

3. Президент Укра?ни; Указ Президента Укра?ни в?д 21.03.2014 ? 328/2014 - Про призначення С. Аверченка Кер?вником Державного управл?ння справами ... Докладн?ше

4. Президент Укра?ни; Указ Президента Укра?ни в?д 25.03.2014 ? 340/2014 - Про призначення О. Кузьмука Радником Президента Укра?ни з питань оборони ... Докладн?ше

5. Президент Укра?ни; Указ Президента Укра?ни в?д 24.03.2014 ? 336/2014 - Про призначення О. Шм?тька начальником Управл?ння Служби безпеки Укра?ни в Запор?зьк?й област? ... Докладн?ше

6. Президент Укра?ни; Указ Президента Укра?ни в?д 24.03.2014 ? 337/2014 - Про призначення С. Рат??ва начальником Управл?ння Служби безпеки Укра?ни у В?нницьк?й област? ... Докладн?ше

7. Президент Укра?ни; Указ Президента Укра?ни в?д 24.03.2014 ? 339/2014 - Про р?шення Ради нац?онально? безпеки ? оборони Укра?ни в?д 23 березня 2014 року "Про передислокац?ю в?йськових частин (п?дрозд?л?в), установ та орган?зац?й Збройних Сил Укра?ни, ?нших в?йськових формувань ? правоохоронних орган?в Укра?ни з тимчасово окуповано? територ?? Автономно? Республ?ки Крим та м?ста Севастополя в ?нш? рег?они Укра?ни" ... Докладн?ше

8. Президент Укра?ни; Указ Президента Укра?ни в?д 24.03.2014 ? 334/2014 - Питання державного майна, що забезпечу? д?яльн?сть Президента Укра?ни ... Докладн?ше

Верховна Рада Укра?ни

1. Верховна Рада Укра?ни; Постанова Верховно? Ради Укра?ни в?д 25.03.2014 ? 1144-VII - Про призначення Коваля М.В. виконуючим обов?язки М?н?стра оборони Укра?ни ... Докладн?ше

2. Верховна Рада Укра?ни; Постанова Верховно? Ради Укра?ни в?д 20.03.2014 ? 1141-VII - Про прийняття за основу проекту Закону Укра?ни про забезпечення прав ? свобод громадян на тимчасово окупован?й територ?? Укра?ни ... Докладн?ше

Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни

1. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 25.03.2014 ? 247-р - Про призначення По?динка М.С. Головою Державно? ?нспекц?? с?льського господарства Укра?ни ... Докладн?ше

2. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 25.03.2014 ? 248-р - Про призначення Чернякова В.В. Головою Державного агентства л?сових ресурс?в Укра?ни ... Докладн?ше

3. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова, Склад колег?ального органу в?д 19.03.2014 ? 75 - Про утворення урядових ком?тет?в та затвердження ?х посадового складу ... Докладн?ше

4. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 23.03.2014 ? 243-р - Про вид?лення кошт?в для проведення навчальних збор?в з в?йськовозобов?язаними ... Докладн?ше

5. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 23.03.2014 ? 244-р - Про вид?лення кошт?в з резервного фонду державного бюджету ... Докладн?ше

6. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 23.03.2014 ? 237-р - Про призначення Ксенжука О.С. Головою Державно? проб?рно? служби Укра?ни ... Докладн?ше

7. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 19.03.2014 ? 214-р - Про призначення Севостьяново? Н.?. Урядовим уповноваженим у справах ?вропейського суду з прав людини ... Докладн?ше

8. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 19.03.2014 ? 231-р - Про призначення Харченка О.О. генеральним директором Укра?нського нац?онального ?нформац?йного агентства ?Укр?нформ? ... Докладн?ше

9. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 05.03.2014 ? 73 - Питання реал?зац?? п?лотного проекту щодо запровадження державного регулювання ц?н на препарати ?нсул?ну ... Докладн?ше

10. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 19.03.2014 ? 205-р - Про призначення Дудника Ю.П. Головою Державно? ?нспекц?? навчальних заклад?в Укра?ни ... Докладн?ше

11. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 19.03.2014 ? 208-р - Про призначення Мартинюка М.П. Головою Державно? арх?тектурно-буд?вельно? ?нспекц?? Укра?ни ... Докладн?ше

Конституц?йний Суд Укра?ни

1. Конституц?йний Суд Укра?ни; Ухвала Конституц?йного суду Укра?ни в?д 11.03.2014 ? 30-у/2014 - Ухвала Конституц?йного Суду Укра?ни про в?дмову у в?дкритт? конституц?йного провадження у справ? за конституц?йним поданням Уповноваженого Верховно? Ради Укра?ни з прав людини щодо оф?ц?йного тлумачення положень статт? 24 Конституц?? Укра?ни у вза?мозв'язку з положеннями статт? 2-1, частини першо? статт? 182-1 Кодексу закон?в про працю Укра?ни, частини першо? статт? 19 Закону Укра?ни "Про в?дпустки", статт? 3 Закону Укра?ни "Про забезпечення р?вних прав та можливостей ж?нок ? чолов?к?в" ... Докладн?ше

Державне косм?чне агентство Укра?ни

1. Державне косм?чне агентство Укра?ни; Меморандум, М?жнародний документ в?д 17.12.2013 - Меморандум про вза?морозум?ння м?ж Державним косм?чним агентством Укра?ни та Федеральним косм?чним агентством (Рос?йська Федерац?я) стосовно сп?вроб?тництва у сфер? ракетно-косм?чно? промисловост? ... Докладн?ше

Центральна виборча ком?с?я

1. Центральна виборча ком?с?я; Постанова, Кошторис в?д 20.03.2014 ? 56 - Про затвердження Кошторису видатк?в Центрально? виборчо? ком?с?? на п?дготовку та проведення позачергових вибор?в Президента Укра?ни 25 травня 2014 року на 2014 р?к ... Докладн?ше

М?н?стерство юстиц?? Укра?ни

1. М?н?стерство юстиц?? Укра?ни; Наказ М?н?стерства юстиц?? Укра?ни в?д 25.03.2014 ? 563/5 - Про внесення зм?н до Порядку вчинення нотар?альних д?й нотар?усами Укра?ни ... Докладн?ше

2. М?н?стерство юстиц?? Укра?ни; Роз'яснення М?н?стерства юстиц?? Укра?ни в?д 25.03.2014 - ?нформац?я щодо прав та обов'язк?в, соц?ального та правового захисту в?йськовозобов'язаних, призваних на в?йськову службу у зв'язку з моб?л?зац??ю, резерв?ст?в, а також в?йськовослужбовц?в, прийнятих на в?йськову службу в добров?льному порядку (за контрактом) ... Докладн?ше

М?н?стерство внутр?шн?х справ Укра?ни

1. М?н?стерство внутр?шн?х справ Укра?ни; Наказ в?д 11.03.2014 ? 185 - Про визнання такими, що втратили чинн?сть наказ?в МВС Укра?ни з питань д?яльност? СПМГБ "Беркут" ... Докладн?ше


Вс? огляди

Zakon For Me in UA


В?зитка онлайн безкоштовно


 
30.03.2014
 
Версія для друку
Відправити другу
Назад