DATA-BANK & BIZ-FLOW
Business Information Online System
Інформаційні технології
Бюро перекладів та навчальний центр "Юність"
Васкез Каннінгем Наталія Петрівна
директор
Розумна Епоха
Лукашів Іван Васильович
Менеджер
Електроніка
Магазин канцелярии "Карандаш"
Магазин канцелярии "Карандаш"
Директор
Канцелярия
КО "ЗЗВА"
Нечипорчук Владимир Алексеевич
Руководитель группы развития продаж
Електротехніка
ЗРАЗОК ЗРАЗОК ЗРАЗОК ЗРАЗОК ЗРАЗОК
Прізвище Ім'я по батькові
Посада
Спеціалізація
ТОВ "Фрідман-Україна"
ТОВ "Фрідман-Україна"


Транспорт
Юридичні послуги
Інше
Запорожский завод высоковольтной аппаратуры
Флатова Богдана Валериевна
специалист по поставкам
Електротехніка

Все сервисы бесплатно

Огляд новин законодавства Укра?ни за 26.08-08.09.2013 р.
українською мовою / на русском языке
 
<Тегі>: М?н?стерство, Наказ, Перел?к, Каб?нету, Розпорядження, Постанова, питання
 

Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни

1. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 21.08.2013 ? 630-р - Про сприяння громадським орган?зац?ям ?нвал?д?в у ?х д?яльност? ... Докладн?ше

2. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження, Концепц?я в?д 01.08.2013 ? 638-р - Про схвалення Концепц?? Державно? ц?льово? програми розвитку туризму та курорт?в на пер?од до 2022 року ... Докладн?ше

3. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 21.08.2013 ? 604 - Про встановлення на 2013/14 маркетинговий пер?од розм?ру плати за використання бюджетно? позики виробниками зерна у межах режиму державних заставних закуп?вель ... Докладн?ше

4. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 17.07.2013 ? 618-р - Деяк? питання д?яльност? Нац?онально? акц?онерно? компан?? ?Нафтогаз Укра?ни? у 2013 роц? ... Докладн?ше

5. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова, Перел?к в?д 07.08.2013 ? 597 - Деяк? питання оплати прац? прац?вник?в М?н?стерства доход?в ? збор?в та його територ?альних орган?в ... Докладн?ше

6. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова, Перел?к в?д 14.08.2013 ? 591 - Про державне замовлення на закуп?влю товар?в, виконання роб?т, надання послуг для державних потреб у 2013 роц? ... Докладн?ше

7. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження, Склад колег?ального органу в?д 01.08.2013 ? 615-р - Про погодження складу наглядово? ради Нац?онально? акц?онерно? компан?? ?Нафтогаз Укра?ни? ... Докладн?ше

8. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження, Концепц?я в?д 17.07.2013 ? 603-р - Про схвалення Концепц?? Загальнодержавно? ц?льово? економ?чно? програми розвитку промисловост? на пер?од до 2020 року ... Докладн?ше

9. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 14.08.2013 ? 605-р - Питання використання пально-мастильних матер?ал?в ... Докладн?ше

10. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження, Концепц?я в?д 24.07.2013 ? 614-р - Про схвалення Концепц?? Державно? ц?льово? програми створення та функц?онування ?нформац?йно? системи надання адм?н?стративних послуг на пер?од до 2017 року ... Докладн?ше

11. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова, Порядок, Перел?к в?д 11.07.2013 ? 587 - Про затвердження Порядку надання одноразово? адресно? допомоги молодим прац?вникам, залученим до роботи в селах ? селищах, та перел?ку профес?й (спец?альностей, напрям?в п?дготовки), за якими нада?ться така допомога ... Докладн?ше

12. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова, Положення, Перел?к в?д 01.08.2013 ? 573 - Про затвердження Загального положення про центр соц?альних служб для с?м??, д?тей та молод? ... Докладн?ше

13. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 14.08.2013 ? 583 - Про внесення зм?ни до Правил паркування транспортних засоб?в ... Докладн?ше

14. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 21.08.2013 ? 596-р - Про затвердження плану приватизац?? ц?л?сних майнових комплекс?в структурних п?дрозд?л?в державного п?дпри?мства ?Кримськ? генеруюч? системи? ... Докладн?ше

15. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова, Умови в?д 21.08.2013 ? 592 - Про зд?йснення державних зовн?шн?х запозичень у 2013 роц? ... Докладн?ше

Вищий господарський суд Укра?ни

1. Вищий господарський суд Укра?ни; Лист в?д 29.08.2013 ? 01-06/1237/2013 - Про Р?шення Конституц?йного Суду Укра?ни у справ? щодо оф?ц?йного тлумачення положень другого речення преамбули Закону Укра?ни "Про в?дпов?дальн?сть за несво?часне виконання грошових зобов'язань" ... Докладн?ше

М?н?стерство соц?ально? пол?тики Укра?ни

1. М?н?стерство соц?ально? пол?тики Укра?ни; Наказ, Стандарт, Форма типового документа, План в?д 13.08.2013 ? 495 - Про затвердження Державного стандарту надання притулку бездомним особам ... Докладн?ше

Нац?ональний банк Укра?ни

1. Нац?ональний банк Укра?ни; Лист Нац?онального банку Укра?ни в?д 29.08.2013 ? 18-111/10879 - Про роз'яснення стосовно дотримання ф?зичними особами вимог законодавства щодо проведення розрахунк?в у безгот?вков?й форм? за договорами куп?вл?-продажу, що п?длягають нотар?альному посв?дченню, на суму б?льше 150000 гривень ... Докладн?ше

Нац?ональна ком?с?я, що зд?йсню? державне регулювання у сфер? зв?язку та ?нформатизац??

1. Нац?ональна ком?с?я, що зд?йсню? державне регулювання у сфер? зв?язку та ?нформатизац??; Р?шення, Тариф в?д 06.08.2013 ? 506 - Про затвердження Граничних тариф?в на ун?версальн? послуги поштового зв?язку ... Докладн?ше

М?н?стерство охорони здоров'я Укра?ни

1. М?н?стерство охорони здоров'я Укра?ни; Наказ, Перел?к в?д 06.08.2013 ? 695 - Про затвердження Параметр?в безпечност? м?яса птиц? ... Докладн?ше

2. М?н?стерство охорони здоров'я Укра?ни; Наказ, Вимоги, Умови в?д 06.08.2013 ? 694 - Про затвердження Г?г??н?чних вимог до м`яса птиц? та окремих показник?в його якост? ... Докладн?ше

М?н?стерство економ?чного розвитку ? торг?вл? Укра?ни

1. М?н?стерство економ?чного розвитку ? торг?вл? Укра?ни; Наказ, Порядок в?д 23.07.2013 ? 856 - Про затвердження Порядку ведення ре?стру електронних майданчик?в та оператор?в електронних майданчик?в ? включення (виключення) суб??кт?в господарювання до/з такого ре?стру ... Докладн?ше

2. М?н?стерство економ?чного розвитку ? торг?вл? Укра?ни; Наказ в?д 23.07.2013 ? 855 - Про внесення зм?н до Перел?ку товар?в ? послуг, як? можуть закуповуватися за рамковими угодами ... Докладн?ше

Державна ком?с?я з регулювання ринк?в ф?нансових послуг Укра?ни

1. Державна ком?с?я з регулювання ринк?в ф?нансових послуг Укра?ни; Розпорядження в?д 18.07.2013 ? 2359 - Про затвердження Зм?н до Положення про критер?? та ф?нансов? нормативи д?яльност? кредитних установ ... Докладн?ше

М?н?стерство енергетики та вуг?льно? промисловост? Укра?ни

1. М?н?стерство енергетики та вуг?льно? промисловост? Укра?ни; Наказ, Вимоги, Класиф?кац?я в?д 05.06.2013 ? 317 - Про затвердження Вимог до роботодавц?в стосовно забезпечення безпечного виконання роб?т у потенц?йно вибухонебезпечних середовищах ... Докладн?ше

Редакц?? видань

1. Редакц?? видань; Питання-в?дпов?дь в?д 23.07.2013 ? 42 - "Правило М?ранди" на служб? в м?л?ц?? ... Докладн?ше

2. Редакц?? видань; Питання-в?дпов?дь в?д 23.07.2013 ? 43 - Достроковий вих?д на пенс?ю зменшу? ?? розм?р ... Докладн?ше


Вс? огляди

Zakon For Me in UA


В?зитка онлайн безкоштовно


 
08.09.2013
 
Версія для друку
Відправити другу
Назад