MetSearch кондиціювання та вентиляція.
MetSearch кондиціювання та вентиляція.
Кліматична техніка, кондиціонери
Бюро перекладів та навчальний центр "Юність"
Васкез Каннінгем Наталія Петрівна
директор
ООО "Высоковольтный союз - Украина"
Злобин Евгений Викторович
инженер -наладчик
Електротехніка
ЭКОВИТА - Экология быта магазин
Потёмкина Виктория Владиславовна
Владелец
Здоров'я і краса
Запорожский завод высоковольтной аппаратуры
Растворов Владислав Олегович
зам. коммерческого директора
Електротехніка
ООО "Высоковольтный союз - Украина"
Сивоконь Виталий Александрович
инженер -наладчик
Електротехніка
ТОВ "ПраймВей Україна"
ТОВ "ПраймВей Україна"
Зовнішньоекономічна діяльність
Посередницькі послуги
Транспорт
Торгівля і склад
Запорожский завод высоковольтной аппаратуры
Флатова Богдана Валериевна
специалист по поставкам
Електротехніка

Все сервисы бесплатно

Огляд новин законодавства Укра?ни за 26.08-08.09.2013 р.
українською мовою / на русском языке
 
<Тегі>: М?н?стерство, Наказ, Перел?к, Каб?нету, Розпорядження, Постанова, питання
 

Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни

1. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 21.08.2013 ? 630-р - Про сприяння громадським орган?зац?ям ?нвал?д?в у ?х д?яльност? ... Докладн?ше

2. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження, Концепц?я в?д 01.08.2013 ? 638-р - Про схвалення Концепц?? Державно? ц?льово? програми розвитку туризму та курорт?в на пер?од до 2022 року ... Докладн?ше

3. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 21.08.2013 ? 604 - Про встановлення на 2013/14 маркетинговий пер?од розм?ру плати за використання бюджетно? позики виробниками зерна у межах режиму державних заставних закуп?вель ... Докладн?ше

4. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 17.07.2013 ? 618-р - Деяк? питання д?яльност? Нац?онально? акц?онерно? компан?? ?Нафтогаз Укра?ни? у 2013 роц? ... Докладн?ше

5. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова, Перел?к в?д 07.08.2013 ? 597 - Деяк? питання оплати прац? прац?вник?в М?н?стерства доход?в ? збор?в та його територ?альних орган?в ... Докладн?ше

6. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова, Перел?к в?д 14.08.2013 ? 591 - Про державне замовлення на закуп?влю товар?в, виконання роб?т, надання послуг для державних потреб у 2013 роц? ... Докладн?ше

7. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження, Склад колег?ального органу в?д 01.08.2013 ? 615-р - Про погодження складу наглядово? ради Нац?онально? акц?онерно? компан?? ?Нафтогаз Укра?ни? ... Докладн?ше

8. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження, Концепц?я в?д 17.07.2013 ? 603-р - Про схвалення Концепц?? Загальнодержавно? ц?льово? економ?чно? програми розвитку промисловост? на пер?од до 2020 року ... Докладн?ше

9. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 14.08.2013 ? 605-р - Питання використання пально-мастильних матер?ал?в ... Докладн?ше

10. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження, Концепц?я в?д 24.07.2013 ? 614-р - Про схвалення Концепц?? Державно? ц?льово? програми створення та функц?онування ?нформац?йно? системи надання адм?н?стративних послуг на пер?од до 2017 року ... Докладн?ше

11. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова, Порядок, Перел?к в?д 11.07.2013 ? 587 - Про затвердження Порядку надання одноразово? адресно? допомоги молодим прац?вникам, залученим до роботи в селах ? селищах, та перел?ку профес?й (спец?альностей, напрям?в п?дготовки), за якими нада?ться така допомога ... Докладн?ше

12. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова, Положення, Перел?к в?д 01.08.2013 ? 573 - Про затвердження Загального положення про центр соц?альних служб для с?м??, д?тей та молод? ... Докладн?ше

13. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 14.08.2013 ? 583 - Про внесення зм?ни до Правил паркування транспортних засоб?в ... Докладн?ше

14. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 21.08.2013 ? 596-р - Про затвердження плану приватизац?? ц?л?сних майнових комплекс?в структурних п?дрозд?л?в державного п?дпри?мства ?Кримськ? генеруюч? системи? ... Докладн?ше

15. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова, Умови в?д 21.08.2013 ? 592 - Про зд?йснення державних зовн?шн?х запозичень у 2013 роц? ... Докладн?ше

Вищий господарський суд Укра?ни

1. Вищий господарський суд Укра?ни; Лист в?д 29.08.2013 ? 01-06/1237/2013 - Про Р?шення Конституц?йного Суду Укра?ни у справ? щодо оф?ц?йного тлумачення положень другого речення преамбули Закону Укра?ни "Про в?дпов?дальн?сть за несво?часне виконання грошових зобов'язань" ... Докладн?ше

М?н?стерство соц?ально? пол?тики Укра?ни

1. М?н?стерство соц?ально? пол?тики Укра?ни; Наказ, Стандарт, Форма типового документа, План в?д 13.08.2013 ? 495 - Про затвердження Державного стандарту надання притулку бездомним особам ... Докладн?ше

Нац?ональний банк Укра?ни

1. Нац?ональний банк Укра?ни; Лист Нац?онального банку Укра?ни в?д 29.08.2013 ? 18-111/10879 - Про роз'яснення стосовно дотримання ф?зичними особами вимог законодавства щодо проведення розрахунк?в у безгот?вков?й форм? за договорами куп?вл?-продажу, що п?длягають нотар?альному посв?дченню, на суму б?льше 150000 гривень ... Докладн?ше

Нац?ональна ком?с?я, що зд?йсню? державне регулювання у сфер? зв?язку та ?нформатизац??

1. Нац?ональна ком?с?я, що зд?йсню? державне регулювання у сфер? зв?язку та ?нформатизац??; Р?шення, Тариф в?д 06.08.2013 ? 506 - Про затвердження Граничних тариф?в на ун?версальн? послуги поштового зв?язку ... Докладн?ше

М?н?стерство охорони здоров'я Укра?ни

1. М?н?стерство охорони здоров'я Укра?ни; Наказ, Перел?к в?д 06.08.2013 ? 695 - Про затвердження Параметр?в безпечност? м?яса птиц? ... Докладн?ше

2. М?н?стерство охорони здоров'я Укра?ни; Наказ, Вимоги, Умови в?д 06.08.2013 ? 694 - Про затвердження Г?г??н?чних вимог до м`яса птиц? та окремих показник?в його якост? ... Докладн?ше

М?н?стерство економ?чного розвитку ? торг?вл? Укра?ни

1. М?н?стерство економ?чного розвитку ? торг?вл? Укра?ни; Наказ, Порядок в?д 23.07.2013 ? 856 - Про затвердження Порядку ведення ре?стру електронних майданчик?в та оператор?в електронних майданчик?в ? включення (виключення) суб??кт?в господарювання до/з такого ре?стру ... Докладн?ше

2. М?н?стерство економ?чного розвитку ? торг?вл? Укра?ни; Наказ в?д 23.07.2013 ? 855 - Про внесення зм?н до Перел?ку товар?в ? послуг, як? можуть закуповуватися за рамковими угодами ... Докладн?ше

Державна ком?с?я з регулювання ринк?в ф?нансових послуг Укра?ни

1. Державна ком?с?я з регулювання ринк?в ф?нансових послуг Укра?ни; Розпорядження в?д 18.07.2013 ? 2359 - Про затвердження Зм?н до Положення про критер?? та ф?нансов? нормативи д?яльност? кредитних установ ... Докладн?ше

М?н?стерство енергетики та вуг?льно? промисловост? Укра?ни

1. М?н?стерство енергетики та вуг?льно? промисловост? Укра?ни; Наказ, Вимоги, Класиф?кац?я в?д 05.06.2013 ? 317 - Про затвердження Вимог до роботодавц?в стосовно забезпечення безпечного виконання роб?т у потенц?йно вибухонебезпечних середовищах ... Докладн?ше

Редакц?? видань

1. Редакц?? видань; Питання-в?дпов?дь в?д 23.07.2013 ? 42 - "Правило М?ранди" на служб? в м?л?ц?? ... Докладн?ше

2. Редакц?? видань; Питання-в?дпов?дь в?д 23.07.2013 ? 43 - Достроковий вих?д на пенс?ю зменшу? ?? розм?р ... Докладн?ше


Вс? огляди

Zakon For Me in UA


В?зитка онлайн безкоштовно


 
08.09.2013
 
Версія для друку
Відправити другу
Назад