Бизнес-центры "ЭРУМ"
Бизнес-центры "ЭРУМ"
Нерухомість
Інтернет-магазин дитячих товарів "Babyrent.lviv.ua"
Інтернет-магазин дитячих товарів "Babyrent.lviv.ua"
Дитячі товари
КО "ЗЗВА"
Мельник Олег Станиславович
ведущий специалист-аналитик по исследованию товарного рынка
Електротехніка
Петрухина Екатерина Евгеньевна
Визажист
Здоров'я і краса
Плюта Ольга Анатольевна
частный адвокат
Юридичні послуги
ТОВ "ПраймВей Україна"
ТОВ "ПраймВей Україна"
Зовнішньоекономічна діяльність
Посередницькі послуги
Транспорт
Торгівля і склад
Запорожский завод высоковольтной аппаратуры "Вакатов и компания" (КО "ЗЗВА")
Фурманов Андрей Петрович
специалист отдела продаж
Електротехніка
Такси Евростар
Шевченко Анна
Такси

Все сервисы бесплатно

Огляд новин законодавства Укра?ни за 31.03-06.04.2014 р.
українською мовою / на русском языке
 
<Тегі>: Розпорядження, Президент, Каб?нет, Указ, Рада, Верховна Рада
 

Президент Укра?ни

1. Президент України; Указ Президента Укра?ни в?д 05.04.2014 ? 381/2014 - Про новий склад Ком?с?ї при Президентов? України з питань громадянства ... Докладн?ше

2. Президент Укра?ни; Указ Президента Укра?ни в?д 02.04.2014 ? 362/2014 - Про зм?ни у склад? Ради нац?онально? безпеки ? оборони Укра?ни ... Докладн?ше

3. Президент Укра?ни; Указ, План в?д 25.03.2014 ? 341/2014 - Про План проведення багатонац?ональних навчань за участю п?дрозд?л?в Збройних Сил Укра?ни на територ?? Укра?ни та ?х участ? у багатонац?ональних навчаннях поза межами Укра?ни у 2014 роц? ? про допуск п?дрозд?л?в збройних сил ?нших держав на територ?ю Укра?ни у 2014 роц? для участ? у багатонац?ональних навчаннях ... Докладн?ше

4. Президент Укра?ни; Розпорядження Президента Укра?ни в?д 01.04.2014 ? 378/2014-рп - Про забезпечення ?нтерес?в держави щодо деяких об'?кт?в державно? власност? ... Докладн?ше

5. Президент Укра?ни; Указ Президента Укра?ни в?д 31.03.2014 ? 360/2014 - Про зв?льнення в запас в?йськовослужбовц?в строково? в?йськово? служби, курсант?в вищих в?йськових навчальних заклад?в та в?йськових навчальних п?дрозд?л?в вищих навчальних заклад?в, призваних на строкову в?йськову службу та навчання в?йськовими ком?сар?атами з Автономно? Республ?ки Крим ? м?ста Севастополя ... Докладн?ше

6. Президент Укра?ни; Указ, Положення в?д 28.03.2014 ? 346/2014 - Питання головного органу в?йськового управл?ння Нац?онально? гвард?? Укра?ни ... Докладн?ше

Верховна Рада Укра?ни

1. Верховна Рада Укра?ни; Постанова Верховно? Ради Укра?ни в?д 27.03.2014 ? 1167-VII - Про прийняття за основу проекту Закону Укра?ни про внесення зм?н до Податкового кодексу Укра?ни щодо в?дм?ни утил?зац?йного збору та акцизу з переобладнання транспортного засобу ... Докладн?ше

2. Верховна Рада Укра?ни; Закон Укра?ни в?д 01.04.2014 ? 1182-VII - Про схвалення р?шення Президента Укра?ни про допуск п?дрозд?л?в збройних сил ?нших держав на територ?ю Укра?ни у 2014 роц? для участ? у багатонац?ональних навчаннях ... Докладн?ше

3. Верховна Рада Укра?ни; Постанова Верховно? Ради Укра?ни в?д 01.04.2014 ? 1174-VII - Про негайне роззбро?ння незаконних збройних формувань в Укра?н? ... Докладн?ше

4. Верховна Рада Укра?ни; Закон Укра?ни в?д 27.03.2014 ? 1165-VII - Про внесення зм?н до Закону Укра?ни "Про Державний бюджет Укра?ни на 2014 р?к" ... Докладн?ше

5. Верховна Рада Укра?ни; Закон Укра?ни в?д 27.03.2014 ? 1169-VII - Про внесення зм?н до деяких законодавчих акт?в Укра?ни щодо забезпечення проведення моб?л?зац?? ... Докладн?ше

6. Верховна Рада Укра?ни; Закон Укра?ни в?д 25.03.2014 ? 1156-VII - Про внесення зм?н до Закону Укра?ни "Про зд?йснення державних закуп?вель" щодо п?дсилення прозорост? закуп?вель п?дпри?мств ... Докладн?ше

7. Верховна Рада Укра?ни; Закон Укра?ни в?д 27.03.2014 ? 1166-VII - Про запоб?гання ф?нансово? катастрофи та створення передумов для економ?чного зростання в Укра?н? ... Докладн?ше

Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни

1. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Протокол, М?жнародний документ в?д 14.02.2014 - Протокол про внесення зм?н до Угоди м?ж Урядом Укра?ни та ?вропейським косм?чним агентством щодо сп?вроб?тництва у використанн? косм?чного простору в мирних ц?лях ... Докладн?ше

2. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова, Порядок в?д 05.04.2014 ? 83 - Про посилення соц?ального захисту населення в умовах п?двищення ц?н ? тариф?в на комунальн? послуги ... Докладн?ше

3. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 05.04.2014 ? 301-р - Про призначення Горд??нка М.Г. Головою Державно? ф?нансово? ?нспекц?? Укра?ни ... Докладн?ше

4. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження, План, Заходи в?д 01.04.2014 ? 298-р - Про затвердження плану додаткових заход?в з тимчасового розм?щення громадян Укра?ни, як? переселяються з Автономно? Республ?ки Крим та м. Севастополя в ?нш? рег?они Укра?ни ... Докладн?ше

5. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 01.04.2014 ? 292-р - Про призначення Остапюка Б.Я. генеральним директором Державно? адм?н?страц?? зал?зничного транспорту Укра?ни ... Докладн?ше

6. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова, Перел?к в?д 25.03.2014 ? 81 - Про вдосконалення державно? пол?тики регулювання ц?н на природний газ ? тариф?в на теплову енерг?ю та забезпечення посилення соц?ального захисту населення п?д час оплати житлово-комунальних послуг ... Докладн?ше

7. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 25.03.2014 ? 273-р - Про призначення Казимира М.М. Головою Державно? еколог?чно? ?нспекц?? Укра?ни ... Докладн?ше

8. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Постанова Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 28.03.2014 ? 76 - Про соц?альний захист член?в с?мей ос?б, смерть яких пов?язана з участю в масових акц?ях громадського протесту, що в?дбулися у пер?од з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року ... Докладн?ше

9. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 25.03.2014 ? 276-р - Про скорочення к?лькост? легкових автомоб?л?в, що обслуговують окрем? державн? органи ... Докладн?ше

10. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 25.03.2014 ? 268-р - Про призначення Марголича Р.?. Головою Державного агентства еколог?чних ?нвестиц?й Укра?ни ... Докладн?ше

11. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 25.03.2014 ? 260-р - Про призначення Л?карчука ?.Л. директором Укра?нського центру оц?нювання якост? осв?ти ... Докладн?ше

12. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 25.03.2014 ? 262-р - Про призначення Кобол?ва А.В. головою правл?ння Нац?онально? акц?онерно? компан?? ?Нафтогаз Укра?ни? ... Докладн?ше

13. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 23.03.2014 ? 266-р - Про призначення Зв?р?ва В.П. Головою Державно? служби спец?ального зв?язку та захисту ?нформац?? Укра?ни ... Докладн?ше

14. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 25.03.2014 ? 263-р - Про призначення Аласан?? З.Г. генеральним директором Нац?онально? телекомпан?? Укра?ни ... Докладн?ше

15. Каб?нет М?н?стр?в Укра?ни; Розпорядження Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 25.03.2014 ? 264-р - Про призначення В?ятровича В.М. директором Укра?нського ?нституту нац?онально? пам?ят? ... Докладн?ше

Нац?ональний банк Укра?ни

1. Нац?ональний банк Укра?ни; Лист Нац?онального банку Укра?ни в?д 30.01.2014 ? 27-011/3958 - Щодо гранично? суми гот?вкових розрахунк?в при погашенн? заборгованост? перед ф?зичною особою за придбан? товарно-матер?альн? ц?нност? для потреб ф?рми за власн? кошти ... Докладн?ше

2. Нац?ональний банк Укра?ни; Постанова, Перел?к в?д 28.03.2014 ? 172 - Про врегулювання д?яльност? ф?нансових установ та проведення валютних операц?й ... Докладн?ше

М?н?стерство оборони Укра?ни

1. М?н?стерство оборони Укра?ни; Наказ в?д 31.03.2014 ? 206 - Про затвердження Зм?н до ?нструкц?? про орган?зац?ю забезпечення в?йськовослужбовц?в Збройних Сил Укра?ни та член?в ?х с?мей жилими прим?щеннями ... Докладн?ше

Центральна виборча ком?с?я

1. Центральна виборча ком?с?я; Постанова в?д 02.04.2014 ? 170 - Про ре?страц?ю кандидата на пост Президента Укра?ни Шк?ряка Зоряна Несторовича на позачергових виборах Президента Укра?ни 25 травня 2014 року ... Докладн?ше

2. Центральна виборча ком?с?я; Постанова в?д 02.04.2014 ? 168 - Про ре?страц?ю кандидата на пост Президента Укра?ни Куйб?ди Василя Степановича на позачергових виборах Президента Укра?ни 25 травня 2014 року ... Докладн?ше

3. Центральна виборча ком?с?я; Постанова в?д 01.04.2014 ? 147 - Про ре?страц?ю кандидата на пост Президента Укра?ни Богомолець Ольги Вадим?вни на позачергових виборах Президента Укра?ни 25 травня 2014 року ... Докладн?ше

4. Центральна виборча ком?с?я; Постанова в?д 01.04.2014 ? 159 - Про ре?страц?ю кандидата на пост Президента Укра?ни Цушка Василя Петровича на позачергових виборах Президента Укра?ни 25 травня 2014 року ... Докладн?ше

5. Центральна виборча ком?с?я; Постанова в?д 01.04.2014 ? 157 - Про ре?страц?ю кандидата на пост Президента Укра?ни Клименка Олександра ?вановича на позачергових виборах Президента Укра?ни 25 травня 2014 року ... Докладн?ше

6. Центральна виборча ком?с?я; Постанова в?д 01.04.2014 ? 155 - Про ре?страц?ю кандидата на пост Президента Укра?ни Тягнибока Олега Ярославовича на позачергових виборах Президента Укра?ни 25 травня 2014 року ... Докладн?ше

7. Центральна виборча ком?с?я; Постанова в?д 01.04.2014 ? 153 - Про ре?страц?ю кандидата на пост Президента Укра?ни Яроша Дмитра Анатол?йовича на позачергових виборах Президента Укра?ни 25 травня 2014 року ... Докладн?ше

8. Центральна виборча ком?с?я; Постанова в?д 01.04.2014 ? 149 - Про ре?страц?ю кандидата на пост Президента Укра?ни Королевсько? Натал?? Юр??вни на позачергових виборах Президента Укра?ни 25 травня 2014 року ... Докладн?ше

9. Центральна виборча ком?с?я; Постанова в?д 27.03.2014 ? 88 - Про Техн?чне завдання на модиф?кац?ю ?нформац?йно-анал?тично? системи "Вибори Президента Укра?ни" ?дино? ?нформац?йно-анал?тично? системи "Вибори" ... Докладн?ше

10. Центральна виборча ком?с?я; Постанова, Порядок в?д 28.03.2014 ? 114 - Про Порядок розгляду скарг виборчими ком?с?ями з вибор?в Президента Укра?ни ... Докладн?ше

11. Центральна виборча ком?с?я; Постанова в?д 31.03.2014 ? 132 - Про ре?страц?ю кандидата на пост Президента Укра?ни Тимошенко Юл?? Володимир?вни на позачергових виборах Президента Укра?ни 25 травня 2014 року ... Докладн?ше

12. Центральна виборча ком?с?я; Постанова в?д 31.03.2014 ? 130 - Про ре?страц?ю кандидата на пост Президента Укра?ни Маломужа Миколи Григоровича на позачергових виборах Президента Укра?ни 25 травня 2014 року ... Докладн?ше

13. Центральна виборча ком?с?я; Постанова в?д 30.03.2014 ? 120 - Про ре?страц?ю кандидата на пост Президента Укра?ни Саранова Володимира Георг?йовича на позачергових виборах Президента Укра?ни 25 травня 2014 року ... Докладн?ше

14. Центральна виборча ком?с?я; Постанова в?д 30.03.2014 ? 122 - Про ре?страц?ю кандидата на пост Президента Укра?ни Коновалюка Валер?я ?лл?ча на позачергових виборах Президента Укра?ни 25 травня 2014 року ... Докладн?ше

15. Центральна виборча ком?с?я; Постанова, Роз'яснення в?д 26.03.2014 ? 76 - Про Роз?яснення Центрально? виборчо? ком?с?? щодо заборони надання виборцям грошей чи безоплатно або на п?льгових умовах товар?в, послуг, роб?т, ц?нних папер?в, кредит?в, лотерей п?д час виборчого процесу з вибор?в Президента Укра?ни ... Докладн?ше

16. Центральна виборча ком?с?я; Постанова в?д 31.03.2014 ? 128 - Про ре?страц?ю кандидата на пост Президента Укра?ни Ляшка Олега Валер?йовича на позачергових виборах Президента Укра?ни 25 травня 2014 року ... Докладн?ше

17. Центральна виборча ком?с?я; Постанова в?д 31.03.2014 ? 140 - Про ре?страц?ю кандидата на пост Президента Укра?ни Царьова Олега Анатол?йовича на позачергових виборах Президента Укра?ни 25 травня 2014 року ... Докладн?ше

18. Центральна виборча ком?с?я; Постанова в?д 31.03.2014 ? 138 - Про ре?страц?ю кандидата на пост Президента Укра?ни Гриненка Андр?я Валер?йовича на позачергових виборах Президента Укра?ни 25 травня 2014 року ... Докладн?ше

19. Центральна виборча ком?с?я; Постанова в?д 31.03.2014 ? 134 - Про ре?страц?ю кандидата на пост Президента Укра?ни Симоненка Петра Миколайовича на позачергових виборах Президента Укра?ни 25 травня 2014 року ... Докладн?ше

20. Центральна виборча ком?с?я; Постанова в?д 06.03.2014 ? 35 - Про окрем? питання забезпечення дотримання законодавства Укра?ни про референдуми ... Докладн?ше

21. Центральна виборча ком?с?я; Постанова в?д 04.03.2014 ? 32 - Про затвердження Кошторису Центрально? виборчо? ком?с?? за бюджетною програмою 6731040 "Проведення вибор?в Президента Укра?ни" на 2014 р?к ... Докладн?ше

22. Центральна виборча ком?с?я; Постанова в?д 28.03.2014 ? 103 - Про ре?страц?ю кандидата на пост Президента Укра?ни Добк?на Михайла Марковича на позачергових виборах Президента Укра?ни 25 травня 2014 року ... Докладн?ше

23. Центральна виборча ком?с?я; Постанова в?д 28.03.2014 ? 101 - Про ре?страц?ю кандидата на пост Президента Укра?ни Т?г?пка Серг?я Леон?довича на позачергових виборах Президента Укра?ни 25 травня 2014 року ... Докладн?ше

24. Центральна виборча ком?с?я; Постанова в?д 28.03.2014 ? 99 - Про ре?страц?ю кандидата на пост Президента Укра?ни Раб?новича Вадима З?нов?йовича на позачергових виборах Президента Укра?ни 25 травня 2014 року ... Докладн?ше

25. Центральна виборча ком?с?я; Постанова в?д 27.03.2014 ? 97 - Про ре?страц?ю кандидата на пост Президента Укра?ни Бойка Юр?я Анатол?йовича на позачергових виборах Президента Укра?ни 25 травня 2014 року ... Докладн?ше


Вс? огляди

Zakon For Me in UA


В?зитка онлайн безкоштовно


 
08.04.2014
 
Версія для друку
Відправити другу
Назад